ATELIER

In eigen atelier wordt elk stuk weer in oude glorie hersteld. 
Vaak bevinden de kroonluchters zich in een verwaarloosde staat waardoor men zorgvuldig te werk moet gaan. Bij elk stuk opnieuw kan men na een zorgvuldige observatie, fotografisch vastleggen van de staat waarin men het stuk aantreft en werktekeningen maken, de juiste koers bepalen voor een zorgvuldig  mogelijk restauratie-proces.